law_6-compressor

Omfattande kunskaper i privatjuridik

Migrationsrätt, köprätt, arbetsrätt, förvaltningsrätt, övrig civilrätt.

Vi finns till för att ta hand om alla rättsliga frågor angående migrationsrätt speciellt för rysktalande. Vi hjälper er att etablera sig svenska samhället.

Vi har stor erfarenhet av asyl- och migrationsrätt och arbetar bl.a. med frågor kring uppehållstillstånd, utvisning, familjeåterförening, arbetstillstånd, medborgarskap m.m. Du kan i många fall ha rätt till ett offentligt biträde, vilket innebär att du får en kostnadsfri juridisk hjälp under hela processen.

Socialisering av nyanlända är väldigt viktigt. Hos oss kan du delta i olika kurser, som hjälper dig att känna sig trygg. Man får veta om hur en bör ta kontakt med myndigheter o s v.

Vi är djupt insatta i marknadsföring, marknadsrättsliga och konsumenträttsliga frågor.

Kontakt